slogan
Enterprise Greece Home Page
Πλατφόρμα Συμβουλευτικής Καθοδήγησης
Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή
Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας
Πλατφόρμα Δικτύωσης ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Κόστος σύστασης Ο.Ε. ή Ε.Ε. μέσω της ΥΜΣ

Κόστος σύστασης Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης εταιρίας μέσω της ΥΜΣ

Τα ποσά που απαιτούνται για τη σύσταση εταιρίας μέσω της ΥΜΣ είναι τα ακόλουθα:

1. Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας, το οποίο ανταποκρίνεται στο διοικητικό κόστος για τη σύσταση της Εταιρείας από την Υπηρεσία Μίας Στάσης, και ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) + χαρτόσημο 2,4% ευρώ. Αν οι ιδρυτές είναι πλέον των τριών (3), το ύψος του Γραμματίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας προσαυξάνεται κατά πέντε (5) ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται στον ιδρυτή.

2. Τέλος καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ, 10,12 ευρώ.

3. Κόστος εγγραφής στο Επιμελητήριο. Για το Επιμελητήριο Λακωνίας ανέρχεται στο ποσό των 55 ευρώ συνολικά για τις ΟΕ και ΕΕ.

4. Τέλος υπέρ ταμείου Νομικών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5%ο) επί του κεφαλαίου των ομορρύθμων και ετερορρύθμων Εταιρειών που αναγράφεται στο καταστατικό.

5. Τέλος χορήγησης αντιγράφων και αποσπασμάτων τριών (3) ευρώ πλέον πενήντα λεπτών (0,50) για κάθε σελίδα + χαρτόσημο 2,4%).

6. Τέλος χορήγησης πιστοποιητικών τριών (3) ευρώ.

7. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ: Για την παροχή εξ αποστάσεως πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία του ΓΕΜΗ και αυτοδύναμης ανάκλησης των αποθηκευμένων δεδομένων για τους εγγεγραμμένους στο ΓΕΜΗ χορηγείται κωδικός χρήστη και κωδικός πρόσβασης με κόστος δεκαπέντε (15) ευρώ + χαρτόσημο 2,4% ετησίως.

Σημειώνεται ότι εισπράττεται, ΜΟΝΟ για τις εταιρίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών και όχι για τα ταμεία Προνοίας στην υπόλοιπη Ελλάδα, Τέλος υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, το οποίο για τη σύσταση ομορρύθμων και ετερορρύθμων Εταιρειών με κεφάλαιο από 586,94 ευρώ και άνω ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό. Επιπλέον εισπράττεται χαρτόσημο 3,6% επί του ανωτέρω 1%.

Τρόποι καταβολής κόστους

  • Η καταβολή των ποσών του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης, της εγγραφής στο Επιμελητήριο και στο ΓΕΜΗ γίνονται τοις μετρητοίς στην ΥΜΣ. Οι λοιπές πληρωμές για λογαριασμό τρίτων ή για χορήγηση αντιγράφων και βεβαιώσεων που αφορούν στην Εταιρεία, γίνεται τοις μετρητοίς στην ΥΜΣ ή εάν η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των 1.500 € με τραπεζική επιταγή, ή με κατάθεση του συνολικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (Πειραιώς 5051-052381-136 ΙΒΑΝ GR 19 0172 0510 0050 5105 2381 136)και προσκόμιση του αποδεικτικού κατάθεσης της Τράπεζας. Εφόσον υπάρχει η τεχνική δυνατότητα, η καταβολή μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικών ή/και τηλεφωνικών τραπεζικών υπηρεσιών (web ή/και phone banking), πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή και διατραπεζικά.
    Η Υπηρεσία Μιας Στάσης για κάθε πληρωμή η οποία γίνεται στην ίδια, εκδίδει εις διπλούν απόδειξη είσπραξης, στην οποία εκτός από το συνολικό ποσό είσπραξης αναγράφονται αναλυτικά και τα επιμέρους ποσά, καθώς και οι δικαιούχοι αυτών. Το πρώτο στέλεχος της απόδειξης δίδεται στον καταβάλλοντα.
  • Σε περίπτωση που η σύσταση της Εταιρείας δεν ολοκληρωθεί για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπο των εταίρων και δεν καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων ποσών, εκτός του Γραμματίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας.