slogan
Enterprise Greece Home Page
Πλατφόρμα Συμβουλευτικής Καθοδήγησης
Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή
Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας
Πλατφόρμα Δικτύωσης ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

Προφίλ

Ιστορικό

Το Επιμελητήριο Λακωνίας ιδρύθηκε το 1935 με έδρα το Γύθειο και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Διοικητικά υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Λίγο μετά την ίδρυσή του το 1935 επιχορήγησε την ίδρυση και λειτουργία στο Γύθειο Νυχτερινής Μέσης Εμπορικής Σχολής. Η Σχολή αυτή καταργήθηκε με την αναμόρφωση της παιδείας στη δεκαετία του '50.

Από το 1993 στεγάζεται σε αναπαλαιωμένο ιδιόκτητο αρχοντικό στο Γύθειο, το οποίο ανακαινίσθηκε ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες λειτουργίας του. Πρόκειται για ένα σύγχρονα διαμορφωμένο χώρο 240 μ2, με τους απαραίτητους χώρους εργασίας και συνεδριάσεων αλλά και με εξοπλισμό μηχανοργάνωσης.

Οι υλικοτεχνικές υποδομές του Επιμελητηρίου αναβαθμίστηκαν εξολοκλήρου το έτος 2008, με την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, μέσω επιδοτούμενου προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Στη συνέχεια, τα έτη 2014, 2015, 2016, 2017 ανανεώνεται ο εξοπλισμός του σταδιακά.

Οι εγκαταστάσεις συμπληρώνονται με μισθωμένο στους Μολάους, που λειτουργεί ως Εκπαιδευτικό Κέντρο για τα μέλη του Επιμελητηρίου και φιλοξενεί διάφορες εκδηλώσεις του Επιμελητηρίου. Επίσης, ανάλογα με τις ανάγκες χρησιμοποιούνται χώροι και σε άλλες πόλεις του νομού κατά περίπτωση.

Υπηρεσίες

Σύμφωνα με την ισχύουσα επιμελητηριακή νομοθεσία, το Επιμελητήριο Λακωνίας είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη οντότητα με ρόλο γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό, για κάθε οικονομικό θέμα, τόσο προς την Πολιτεία όσο και προς τα μέλη του.

Ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, το Επιμελητήριο εξελίχθηκε σε δυναμική, ευέλικτη, ολοκληρωμένη και σύγχρονη Οντότητα που μπορεί να εκπληρώνει την παραπάνω διπλή αποστολή του με τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία και αποτελεί για τα μέλη του τη Δύναμη Ανάπτυξης που έχουν ανάγκη.

Έτσι λειτουργεί με βάση Ετήσιο Πρόγραμμα Έργων-Ενεργειών, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO9001 και υλοποιεί δράσεις, οργανώσεις και συμμετοχές, προκειμένου να πετύχει τη Στρατηγική της Διοίκησής του και να ανταποκριθεί στο ρόλο του.

Το πρόγραμμα δράσης του Επιμελητηρίου Λακωνίας απαρτίζεται από τους παρακάτω 5 βασικούς άξονες προτεραιότητας, ο καθένας από τους οποίους συνίσταται σε μέτρα και συγκεκριμένες ενέργειες που εξυπηρετούν τον σκοπό ύπαρξης και λειτουργίας του:

 • Βελτίωση του Επιχειρηματικού περιβάλλοντος του νομού Λακωνίας.
 • Ενίσχυση της επιχειρηματικής Μαθητείας
 • Προώθηση της Καινοτομίας
 • Προσέλκυση ξένων επενδύσεων
 • Βελτίωση των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου.

Το Επιμελητήριο Λακωνίας συμμετέχει:

 • Στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο
 • Στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας
 • Στη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δ. Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων
 • Στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Πελοποννήσου
 • Στην Αναπτυξιακή Εταιρία Πάρνωνα ΑΕ

Μέσω των εκπροσώπων του σε συνέδρια, συνελεύσεις, επιτροπές αλλά και με έγγραφα στους αρμόδιους φορείς - Υπουργεία, Περιφερειακή Διοίκηση κλπ - το Επιμελητήριο κάνει παρεμβάσεις και προτείνει έργα με σκοπό την ανάπτυξη-αναβάθμιση του νομού Λακωνίας και θέτει την άποψη των μελών του για θέματα:

 • φορολογικά
 • ασφαλιστικά
 • τραπεζικά
 • συγκοινωνιακά
 • προβλήματα κλάδων
 • τοπικά ζητήματα

Διοργανώνει σεμινάρια:

 • Με την Enterprise Greece  για θέματα εξαγωγών
 • Με το ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ κι άλλους φορείς για Τεχνικό Ασφαλείας, ΕΦΕΤ,
 • ΛΑΕΚ,
 • για εκμάθηση Η/Υ,
 • διακόσμηση βιτρίνας κ. ά.
 • Λογιστικά, φοροτεχνικά θέματα
 • Από το 2017 καθιερώνεται σεμινάριο για τα μέλη του – σε τακτά χρονικά διαστήματα - με θέμα τις υπηρεσίες που τους παρέχει το Επιμελητήριο

Διοργανώνει ημερίδες για ποικίλα θέματα που ενδιαφέρουν τους επιχειρηματίες της Λακωνίας

Μέλη

Μέλη του επιμελητηρίου Λακωνίας αποτελούν όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στο Νομό Λακωνίας και είναι εγγεγραμμένα στο ΓΕΜΗ (Ν 4314/2014 ΦΕΚ 265 Α/23-12-2014).

Σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση (29/03/2017), τα μέλη είναι ανά τμήμα τα εξής:

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 1915
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 1411
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3435
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ 93
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ 6854

 

Φωτογραφίες