slogan
Enterprise Greece Home Page
Πλατφόρμα Συμβουλευτικής Καθοδήγησης
Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή
Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας
Πλατφόρμα Δικτύωσης ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

Σύσκεψη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου με τη Διοίκηση των Νοσοκομείων του Νομού

Δημοσιεύθηκε στις 20/07/2018 14:27
Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Νοσοκομείο της Σπάρτης της Διοίκησης του Επιμελητηρίου με το Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γραφείο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γύθειο 20 Ιουλίου 2018

      

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018, σύσκεψη στο Νοσοκομείο της Σπάρτης της Διοίκησης του Επιμελητηρίου με το Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας με σκοπό την άμεση ενημέρωση του Επιμελητηρίου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μονάδες υγείας του νομού και τη συνεργασία των δύο πλευρών για την επίλυσή τους.
Από την πλευρά του Νοσοκομείου υπογραμμίστηκαν τα θετικά βήματα που έχουν γίνει και βρίσκονται σε εξέλιξη στον τομέα της στελέχωσης με ανθρώπινο δυναμικό, της ανανέωσης και προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, της διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ταυτόχρονα με τα σοβαρά προβλήματα του Νοσοκομείου, με σημαντικότερο το κτηριολογικό. Σε αυτό το σημείο, τονίστηκε η ανάγκη συστράτευσης όλων των φορέων και πολιτών της Λακωνίας, προκειμένου και ο Νομός μας, να αποκτήσει σύγχρονο Νοσοκομείο αντάξιο των προσδοκιών των πολιτών του.
Επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη διεύρυνσης του αριθμού των τοπικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του Νοσοκομείου με την πιστοποίηση και ένταξή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα προμηθειών (ΚΗΜΔΗΣ) για προμήθεια αγαθών (κυρίως διατροφής) και υπηρεσιών. Το γεγονός ότι ο χρόνος πλέον εξόφλησης των υποχρεώσεων προς τρίτους του Νοσοκομείου έχει περιοριστεί στις 45 μέρες, αναιρεί την έρπουσα φημολογία ότι «τα Νοσοκομεία αργούν να πληρώσουν», γεγονός που λειτουργούσε αποτρεπτικά για τη συμμετοχή μικρών επιχειρήσεων σε διαγωνιστικές διαδικασίες.
Το Νοσοκομείο ζήτησε τη συνδρομή του Επιμελητηρίου όσον αφορά στη δημιουργία ενός «think tank» τοπικών επιστημόνων (τεχνικών, μηχανικών, οικονομολόγων) ικανού να λειτουργήσει υποστηρικτικά για το Νοσοκομείο, σε ζητήματα που άπτονται του γνωστικού τους αντικειμένου, προκειμένου να εξασφαλιστούν καλύτεροι χρόνοι, αλλά και χαμηλότερο κόστος για έργα τα οποία έχουν ως προαπαιτούμενα εξειδικευμένα βήματα, εκτός των δυνατοτήτων του Νοσοκομείου.
 
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Παναρίτης Ιωάννης τόνισε την ανάγκη ενεργοποίησης και συνεργασίας όλων των φορέων προκειμένου να διεκδικηθούν:
Η προμήθεια εξοπλισμού για όλες τις μονάδες
Η κάλυψη των αναγκών σε βασικές ιατρικές ειδικότητες σε όλες τις μονάδες του νομού και σε συνεχή βάση (όλες τις ημέρες), ώστε και οι κάτοικοι της Λακωνίας να είναι ασφαλείς αλλά και οι επισκέπτες της να έχουν πλήρη ιατρονοσηλευτική φροντίδα αν χρειαστούν 
• Η επέκταση της λειτουργίας του ΕΚΑΒ σε όλες τις περιοχές της Λακωνίας και στις πιο απομακρυσμένες. Το ΕΚΑΒ, λειτουργεί και ως κέντρο διάσωσης απαραίτητο σε κάθε γωνιά του τόπου
• Αναβάθμιση των δομών όλων των μονάδων και πλήρης αναβάθμιση του νοσοκομείου Σπάρτης ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών και  του Νοσηλευτικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου όπου εκπαιδεύονται οι νοσηλευτές του αύριο
 Διερεύνηση της δυνατότητας ένταξης όλων των μονάδων σε καινοτόμες δράσεις όπως οι ΑΠΕ (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) ώστε να εξοικονομηθούν πόροι
 
Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από τη συζήτηση και την θέλησή τους για συνέχιση της συνεργασίας για το μείζονος σημασίας θέμα της παροχής υπηρεσιών υγείας  στη Λακωνία.