slogan
Enterprise Greece Home Page
Πλατφόρμα Συμβουλευτικής Καθοδήγησης
Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή
Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας
Πλατφόρμα Δικτύωσης ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Επιστολή Προέδρου Επιμελητηρίου Λακωνίας για στήριξη των επιχειρήσεων

Δημοσιεύθηκε στις 16/03/2020 12:53
Επιστολή απέστειλε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων και στον Υπουργό Οικονομικών με προτάσεις για τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται απ τα μέτρα αντιμετώπισης του Κορονοϊού

                 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
                  Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Διεύθυνση : Ξανθάκη 3, 23 200              Γύθειο Γύθειο 16 Μαρτίου 2020

Τηλέφωνο          : 2733022279, 2733029006             Αρ. Πρωτ. 772/Φ2702
Fax                      : 2733022008
e-mail                  : gytheioc@otenet.gr

Website               : www.lakoniacci.gr
                                 
                                                                            Προς: κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
                                                                              Πρωθυπουργό της Ελλάδας

                                                                                   κ. Άδωνη Γεωργιάδη
                                                                        Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων

                                                                                  κ. Χρήστο Σταϊκούρα
                                                                                 Υπουργό Οικονομικών

                                                                                       Κοιν.: ΚΕΕΕ
                                                                                Επιμελητήρια της χώρας

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Στις δύσκολες ώρες που διανύει η κοινωνία πρώτιστο καθήκον όλων μας είναι η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Τα Επιμελητήρια της χώρας επι-κροτούν τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Υπουργείο Υγείας και φροντί-ζουν για τη διάδοσή τους στα μέλη και γενικότερα στους πολίτες.

Είναι αναμενόμενο η κρίση αυτή να επηρεάσει πολύ σοβαρά όλους τους κλάδους της οικονομίας μας και μάλιστα σε μια εποχή που προσπαθούσε να ορθοποδήσει μετά από την μακροχρόνια οικονομική κρίση.

Λαμβάνοντας καθημερινά πολύ άσχημα μηνύματα από την αγορά, τα ο-ποία θα ενταθούν όσο οι επιχειρήσεις μας είναι κλειστές ή υπολειτουρ-γούν, θέλοντας να συμβάλλουμε στον αγώνα τόσο για την προστασία της δημόσιας υγείας όσο της στήριξης της οικονομίας μας, σας υποβάλλουμε τις προτάσεις μας:

• Για τις ανάγκες της δημόσιας υγείας και της στήριξης των επιχειρή-σεων να μεταφερθούν κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού από δρά-σεις όπως ο εορτασμός των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821. Ο πραγματικός εορτασμός μιας επανάστασης αυτή τη στιγμή είναι η επιβίω-ση και η υγεία του πληθυσμού, καθώς και η στήριξη της κατανάλωσης και της επιχειρηματικότητας.
• Όχι στις απολύσεις. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στηριχθούν ώστε να διατηρήσουν το προσωπικό τους.  Να στηριχθεί η καταναλωτική δύναμη των εργαζομένων, στοιχείο που θα διατηρήσει ενεργή και την οικονομίας μας και κατά συνέπεια τις επιχειρήσεις.
• Αναστολή όλων των πλειστηριασμών επ’ αόριστο. Μετά την πάροδο της πανδημίας και την ενεργοποίηση της οικονομίας ν’ ανοίξει ο διάλογος για την εύρεση ουσιαστικής λύσης, υπό τις νέες συνθήκες, στο θέμα του ιδιωτικού χρέους.
• Αναστολή για ένα εξάμηνο της καταβολής οφειλών προς το δημόσιο και τις τράπεζες των επιχειρήσεων και νοικοκυριών που θα δηλώσουν αδυ-ναμία. Μετά την πάροδο του εξαμήνου να εκπονηθεί σχέδιο ελαφρύνσεων και καταβολής με δόσεις που να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η πραγματική οικονομία έχει πληγεί και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε για ακυρώσεις στον τουριστικό τομέα και το σταδιακό κλείσιμο των συνόρων σε όλη την Ευρώπη, διαφαί-νεται ότι το πλήγμα θα εξελίσσεται και μέρα με την ημέρα θα είναι μεγα-λύτερο σαν μια οικονομική πανδημία. Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπό-ψη πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δε δύναται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους όντας κλειστές και τον ίδιο τον επιχειρηματία να βρίσκε-ται υπό την απειλή της ίδιας του της υγείας. Οι καιροί απαιτούν τη συνερ-γασία όλων μας και την αξιοποίηση κάθε δυνατής στήριξης από την Ευρω-παϊκή Ένωση προς όφελος της δημόσιας υγείας και επιβίωσης του πληθυ-σμού και της οικονομίας, καθώς επίσης και την άσκηση πίεσης προς τους δανειστές για τη μείωση του χρέους.

Πιστεύουμε πως θα πράξετε ό,τι απαιτείται για τη διαφύλαξη της υγείας όλων μας και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Στην προσπάθεια αυτή θα μας βρείτε αρωγούς. 

 

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ