slogan
Enterprise Greece Home Page
Πλατφόρμα Συμβουλευτικής Καθοδήγησης
Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή
Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας
Πλατφόρμα Δικτύωσης ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ενημέρωση για την ανανέωση αδειών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σύμφωνα με τον Ν. 4583/2018

Δημοσιεύθηκε στις 12/02/2019 10:58
Σχετικά με την 3ετή ανανέωση των αδειών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σύμφωνα με τον νέο νομικό πλαίσιο

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4583/2018-ΦΕΚ 212 Α-18.12.2018, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία η Οδηγία 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης.01.2016 περί διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, οι ανανεώσεις των αδειών που αφορούν τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές και οι οποίες έληξαν στις 31-12-2018, θα διενεργηθούν κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, ήτοι από 01-01-2019 ως 31-03-2019.

Για την ανανέωση των αδειών αυτών απαιτείται η κατά περίπτωση υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών:

Α. Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις των αδειών ατομικών επιχειρήσεων:

1. Φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας

2. Πιστοποιητικά του οικείου Πρωτοδικείου:

α. περί μη πτώχευσης και μη θέσης αυτού σε αναγκαστική διαχείριση

β. περί μη υποβολής αυτού σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση

5. Βεβαίωση της αρμόδιας  Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή

6. Συμβόλαιο αστικής επαγγελματικής ευθύνης

7. Το δελτίο Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή που είχε εκδώσει κατά το προηγούμενο έτος το Επιμελητήριο

8. Υπεύθυνη δήλωση βάσει της οποίας θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Επιμελητήριο το ποινικό μητρώο του αιτούντα

9. Η εξόφληση των συνδρομών έως και το έτος 2019 και των σχετικών τελών για την έκδοση νέας βεβαίωσης και άδειας

Β. Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις των αδειών νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση:

Για το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας:

1. Φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας

2. Πιστοποιητικά του οικείου Πρωτοδικείου:

α. περί μη πτώχευσης και μη θέσης αυτού σε αναγκαστική διαχείριση

β. περί μη υποβολής αυτού σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση

5. Βεβαίωση της αρμόδιας  Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή

6. Συμβόλαιο αστικής επαγγελματικής ευθύνης

7. Το δελτίο Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή που είχε εκδώσει κατά το προηγούμενο έτος το Επιμελητήριο

8. Υπεύθυνη δήλωση βάσει της οποίας θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Επιμελητήριο το ποινικό μητρώο του αιτούντα

9. Υπεύθυνη δήλωση του εδαφίου ζ, της παρ. 1 του άρθρου 21 (περί της ταυτότητας των μετόχων ή των εταίρων που κατέχουν συμμετοχή άνω του 10% στον διαμεσολαβητή και των ποσοστών αυτών, της ταυτότητας των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με τον διαμεσολαβητή και σχετικά με το αν τα ανωτέρω παρεμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της εποπτικής αρχής)

9. Η εξόφληση των συνδρομών έως και το έτος 2019 και των σχετικών τελών για την έκδοση νέας βεβαίωσης και άδειας

Τα πιστοποιητικά του οικείου Πρωτοδικείου προσκομίζονται και για το νομικό πρόσωπο

Γ. Περαιτέρω οι μεσίτες ασφαλίσεων οφείλουν να υποβάλλουν κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους, με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου της εγγραφής τους, την κατανομή των δραστηριοτήτων του ανά ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση κατά τα τρία προηγούμενα έτη. σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του ν. 4583/2018.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 48 του Ν.4583/2018 -με την επιφύλαξη της παρ.3- τα αρμόδια τμήματα των Επιμελητήριων υποχρεούνται εντός τριάντα (30) ημερών -κατόπιν της 18ης.01.2019- να εκτελέσουν τις κατωτέρω ενέργειες:

Α. Να συγχωνεύσουν μηχανογραφικά, χωρίς άλλη διατύπωση, στην κατηγορία του Ασφαλιστικού Πράκτορα της περίπτωσης α΄ της παρ.3 του άρθρου 19, τις κατηγορίες του Ασφαλιστικού Πράκτορα, του Συνδεδεμένου Ασφαλιστικού Πράκτορα, του Ασφαλιστικού Συμβούλου και του Συνδεδεμένου Ασφαλιστικού Συμβούλου του Ν.1569/1985 και του Π.Δ. 190/2006, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις επιχειρήσεις επενδύσεων, αποτυπώνοντας μηχανογραφικά τη μετονομασία και ένταξη κατά περίπτωση όλων των ανωτέρω στην κατηγορία των Ασφαλιστικών Πρακτόρων.

Β. Να συγχωνεύσουν μηχανογραφικά, στην κατηγορία των Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων της περίπτωσης α΄ της παρ.3 του άρθρου 19, τις κατηγορίες των Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων και των Συνδεδεμένων Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων του Ν.1569/1985 και του Π.Δ. 190/2006, αποτυπώνοντας μηχανογραφικά τη μετονομασία αυτών των κατηγοριών σε Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων.

Γ. Να συγχωνεύσουν μηχανογραφικά, την κατηγορία των Μεσιτών Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 19 με την κατηγορία των Μεσιτών Ασφαλίσεων του Ν.1569/1985 και του Π.Δ. 190/2006, αποτυπώνοντας μηχανογραφικά τη μετονομασία των τελευταίων σε Μεσίτες Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων.

Σημειώνεται ότι, οι εγγεγραμμένοι στην κατηγορία του Ασφαλιστικού Συμβούλου του Ν.1569/1985 και του Π.Δ. 190/2006 μετά την 01.01.2017 -και οι οποίοι παρέμεναν εγγεγραμμένοι στην κατηγορία αυτή μέχρι τη δημοσίευση του Ν.4583/2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι την 18η.12.2018- μετονομάζονται και η μετονομασία αυτή αποτυπώνεται μηχανογραφικά χωρίς άλλη διατύπωση από τα αρμόδια τμήματα των Επιμελητηρίων, με τη μεταφορά τους στην κατηγορία του Ασφαλιστικού Πράκτορα, μόνον αφού συμπληρώσουν δύο (2) έτη από την εγγραφή τους στα μητρώα των Επιμελητηρίων ή και το ειδικό μητρώο. Η κατηγορία του Ασφαλιστικού Συμβούλου διατηρείται στο ειδικό μητρώο και στο Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.) μόνον για τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου και μόνον μέχρι το τέλος της διετίας που αναφέρεται ανωτέρω -χωρίς να επιτρέπεται η εγγραφή νέων προσώπων.