slogan
Enterprise Greece Home Page
Πλατφόρμα Συμβουλευτικής Καθοδήγησης
Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή
Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας
Πλατφόρμα Δικτύωσης ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ανακοίνωση σχετικά με την επιλογή ιδιότητας Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

Δημοσιεύθηκε στις 08/01/2019 12:46
κατά τις διατάξεις του άρθρου 48 του του ν.4583/2018:

Βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν.4583/2018, ΦΕΚ 2012/Α-18.12.2018, με τις συνολικές διατάξεις του οποίου ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία η Οδηγία 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις:

 «οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου  λαμβάνοντας  υπόψη τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, είναι εγγεγραμμένοι στα αρμόδια Επιμελητήρια σε περισσότερες από μία κατηγορίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, για τις οποίες υπάρχει το ασυμβίβαστο των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 19, υποχρεούνται εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή του – 18.12.2018 – να δηλώσουν προς το αρμόδιο Επιμελητήριο την κατηγορία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19, στην οποία επιθυμούν να παραμείνουν εγγεγραμμένοι»

Και ειδικότερα είτε ως ασφαλιστικοί πράκτορες ή και συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων είτε μόνον ως μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων.